Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.1 Zasady ogólne

Firma Zippo GmbH, Groendahlscher Weg 87, 46446 Emmerich am Rhein, Niemcy, (dalej zwana „Zippo“ lub „my“) gromadzi, przetwarza (zapisuje, zmienia, przekazuje, blokuje, usuwa) i wykorzystuje dane osobowe, takie jak:

• dane inwentaryzacyjne (dane do uzasadnienia, zawartości wytycznych lub zmiany stosunków umownych) takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu lub faksu, data urodzenia lub

• dane użytkowe (dane, które są konieczne, aby umożliwić wykorzystanie usług/świadczeń, aby je obliczyć), jak np. cechy służące do identyfikacji użytkownika, informacje o początku i końcu oraz zakres danego wykorzystania oraz usługi/świadczenia wykorzystane przez użytkownika.

Dane osobowe gromadzimy, zapisujemy, zmieniamy, przekazujemy i wykorzystujemy zgodnie z obowiązującym prawem, np. postanowieniami niemieckiej ustawy o ochronie danych i ustawy medialnej, szczególnie:

 •  w ramach celu stosunku umownego,
 •  w celu ochrony naszych słusznych interesów lub
 •  w celu ochrony interesów osób trzecich.

Aby odwiedziny na naszej stronie były atrakcyjne i aby umożliwić korzystanie z określonych funkcji, stosujemy na różnych stronach tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre stosowane przez nas pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim ponowne rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie).
Można ustawić przeglądarkę w taki sposób, żeby użytkownik został poinformowany o stosowaniu plików cookie i w każdym przypadku decydował o ich akceptacji lub wykluczył przyjmowanie plików cookie dla poszczególnych przypadków lub ogólnie. W przypadku odrzucenia plików cookie funkcjonalność naszej strony może być ograniczona.

1.2 Gromadzenie danych osobowych

Dane osobowe gromadzimy zgodnie z umową i ustawowymi uprawnieniami podczas „Rejestracji” lub korzystania z naszej oferty, np. baz danych lub forów. W sytuacjach, w których chcemy zebrać inne dane osobowe, prosimy najpierw o zgodę użytkownika.

1.3 Zapisywanie danych osobowych

Dane osobowe zapisujemy:

 •  zgodnie z uprawnieniami lub zgodą udzieloną na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych,
 •  w ramach uprawnień lub zgody udzielonej nam podczas rejestracji lub wpisu do bazy danych, kont użytkowników i forów,
 •  na serwerze i urządzeniach zabezpieczających wynajętych przez nas usługodawców np. dostawców Internetu,
 •  na serwerze i urządzeniach zabezpieczających,
 •  zgodnie z ustawowymi, statutowymi i umownymi przepisami dotyczącymi przechowywania danych lub w celu zabezpieczenia danych i kontroli ochrony danych.

Podjęliśmy niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją lub nieupoważnionym dostępem.

Dane osobowe zmieniamy, jeśli wymagane jest to do korekty błędów lub dopasowania danych (z powodu zmiany nazwiska, adresu itd.).

1.4 Przekazywanie danych osobowych

1.4.1 Dane osobowe

Dane osobowe przekazane przez użytkowników wykorzystujemy do przetworzenia i realizacji zamówienia użytkownika.

W celu realizacji zlecenia przekazujemy dane użytkownika firmom wysyłkowym, którym zlecono dostawę, jeśli konieczne jest to w celu dostawy zamówionych towarów. W celu realizacji płatności przekazujemy konieczne w tym celu dane płatności instytucji kredytowej, której powierzono zapłatę lub wynajętej przez nas firmie usług płatniczych (PAYONE GmbH & Co. KG, Fraunhoferstraße 2-4, 24118 Kiel, Tel.: +49 (0)431 25968 -0, Fax: -100.) lub wybranej przez użytkownika w trakcie zamówienia firmie oferującej usługi płatnicze.

1.4.2 Informacje o dotychczasowych płatnościach użytkownika pobieramy od następujących wywiadowni gospodarczych, które zapisują dane w celu przekazywania informacji:

infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden

W celu własnej kontroli kredytowej od wymienionych instytucji my lub usługodawcy wynajęci przez nas do realizacji płatności np. PAYONE pobieramy informacje kredytowe na podstawie metod matematycznych i statycznych. W tym celu wymienionym instytucjom przekazywane są imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość oraz data urodzenia użytkownika. Kontrole kredytowe wykonywane są wyłącznie w celu wykluczenia trudności przy realizacji płatności.

1.5 Korekta, usuwanie lub blokowanie danych osobowych

Korygujemy, usuwany lub blokujemy dane osobowe w przypadku wymogów umownych lub ustawowych. Szczególnie:

 •  korygowane są niepoprawne dane,
 •  usuwane są dane, które nie są już potrzebne do realizacji zadań podlegających naszym kompetencjom,
 •  usuwane są dane, które nie są już potrzebne po zakończeniu stosunku umownego przy uwzględnieniu ustawowych, statutowych lub umownych okresów przechowywania i pozostałych postanowień prawnych,
 •  blokowane są dane, których usunięcie jest wbrew ustawowym, statutowym lub umownym okresom przechowywania, ale których znajomość nie jest już potrzebna do realizacji celu przechowywania,
 •  blokowane są dane, w przypadku których istnieje powód do przypuszczenia, że usuwając dane może dojść do zaszkodzenia godnym ochrony interesom poszczególnych osób,
 •  blokowane są dane, w przypadku których nie jest możliwe usunięcie z powodu szczególnego rodzaju zapisania lub wyłącznie przy nieproporcjonalnym nakładzie pracy.

1.6 Kontakt

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych przy zasięganiu informacji, korekcie, blokadzie lub usuwaniu danych prosimy zwrócić się do organu odpowiedzialnego za gromadzenie danych:

Zippo GmbH
Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein
E-Mail: mail@zippo.de

2. ODWOŁANIE UDZIELONEJ ZGODY, WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ŚLEDZENIA

2.1 Odwołanie udzielonej zgody

Po zapisaniu się do naszego newslettera wykorzystamy konieczne w tym celu lub specjalnie przekazane przez użytkownika dane, aby regularnie wysyłać użytkownikowi nasz emailowy newsletter. W każdej chwili można zrezygnować z newslettera i można wykonać to przez przeznaczony do tego celu link w newsletterze lub podając adres e-mail w formularzu dotyczącym newslettera w naszym sklepie i aktywując opcję „Zrezygnuj”.

Bezpośredni kontakt:

Zippo GmbH

Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein
mail@zippo.de
www.zippo.pl

----------------------------------------------------------------------------------------

2.2 Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. plików cookie, plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej są zwykle przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie internetowej, w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach członkowskich umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres IP użytkownika zostanie najpierw obcięty przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany.

W imieniu operatora niniejszej strony Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu dla operatora strony. Adres IP użytkownika przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce. Jednak zwracamy uwagę na to, że w tym przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej strony może nie być możliwe.

Poza tym można zrezygnować z gromadzenia danych wygenerowanych przez cookie i związanych ze stosowaniem niniejszej strony internetowej (w tym adres IP) przez Google oraz z przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Więcej informacji znajduje się na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=delub na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html(ogólne informacje o Google Analytics i polityce prywatności). Informujemy, że na niniejszej stronie Google Analytics zostało poszerzone o kod „gat._anonymizeIp();“, aby zapewnić anonimowe gromadzenie adresów IP.

Za pomocą narzędzia do analizy „Remarketing z Google Analytics” można podzielić użytkowników na różne segmenty – w zależności od tego, jakie działania wykonał dany użytkownik na naszej stronie. Następnie możemy ponownie zwrócić się do użytkowników w ramach remarketingu. Możemy przy tym wyświetlać treści, które są specjalne dostosowane do zainteresowań, które użytkownik ujawnił podczas poprzednich sesji (reklama oparta na zainteresowaniach). Jeśli użytkownik przejdzie z naszych własnych stron na strony, które dostarczają (także) formaty reklamowe sieci Google Display, będziemy mogli wyświetlić na ekranie urządzenia użytkownika treści pasujące do danych zebranych w Google Analytics i tym samym treści odpowiadające jego zainteresowaniom. Jeśli wyświetlamy reklamy Google Adwords na zewnętrznych stronach internetowych i zewnętrzne strony internetowe wyświetlają reklamy na naszej stronie internetowej, tworzymy z taką zewnętrzną stroną internetową część sieci reklamowej Google (Ad-Word) i łączymy usługi Analytics i Adwords. Tworzenie i zarządzanie profilami zainteresowań prowadzone jest w ramach Google Analytics w formie list. Ustawienia z informacjami o tym, na jakie profile zainteresowań (listy) mają być dostarczane konkretne kampanie są kontrolowane przez nas w Google AdWords. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wyświetlają nasze reklamy na innych stronach internetowych w następujący sposób: reklamy wyświetlane są w różnych formatach (tekst, zdjęcie, wideo) na stronach internetowych i w aplikacjach, których właściciel nawiązał współpracę np. z Google. Więcej informacji o remarketingu znajduje się na stronach internetowych Google:https://support.google.com/analytics/answer/2611268.

Za pomocą narzędzia do analizy „Raporty o impresjach w sieci Google” oceniamy, w jaki sposób wyświetlanie naszych reklam, pozostałe formy stosowania usług wyświetlania i interakcje z tymi wyświetlanymi reklamami są powiązane z wizytami na naszej stronie internetowej.

Za pomocą narzędzia do analizy „Integracja platformy DoubleClick" oceniamy reklamę na naszych stronach internetowych. Na naszych stronach internetowych umieszczane są reklamy innych stron internetowych. Wykonywane jest to najczęściej za pomocą oprogramowania AdServer, które dostarcza specjalne usługi do wyświetlania reklam i monitorowania kampanii reklamowych. Przed rozpoczęciem wyświetlania środków reklamowych jak np. banery lub reklamy tekstowe w AdServer muszą zostać utworzone kampanie i odpowiadające im reklamy. Stosujemy „DoubleClick" jako produkt firmy Google Inc. Głównym elementem DoubleClick są adserwery , za pomocą których marketerzy, reklamodawcy i sieci reklamowe mogą skierować się do użytkowników z ukierunkowaną reklamą internetową. W tym celu usługa Doubleclick Google oferuje różne rozwiązania o nazwach Doubleclick for Publishers (DFP), DoubleClick Digital Marketing (DDM) oraz DoubleClick Ad Exchange. Adserwer dostarcza banery reklamowe na strony internetowe, gdy użytkownicy odwiedzą jedną ze stron partnerskich sieci DoubleClick. Adserwer ładuje pliki cookie do przeglądarki użytkownika, aby zapisać informacje na temat zachowania użytkownika w Internecie. Mogą to być między innymi słowa kluczowe wpisywane w celu wyszukania produktów. Ponieważ adserwer nawiązuje połączenie za pomocą plików cookie, przy kolejnej wizycie wyświetlana jest odpowiednia reklama. W tym celu na urządzeniu końcowym użytkownika zapisywany jest plik cookie DoubleClick dostawcy zewnętrznego (strona trzecia). Więcej informacji na temat plików cookie DoubleClick znajduje się na stronach internetowych Google:http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Za pomocą narzędzia do analizy „Raporty Google Analytics dotyczące wyników według charakterystyki demograficznej i zainteresowań” Analytics gromadzi dane o cechach demograficznych (wiek, płeć) i zainteresowaniach (kategorie powiązań, segmenty z grupami docelowymi gotowymi na zakup, inne kategorie) użytkownika. Raporty przedstawiają informacje o liczbie osób odwiedzających stronę w określonym czasie i o tym, jak zmieniają się ich zachowania w zależności od atrybutu (np. kobiety w porównaniu do mężczyzn). Za pomocą tej analizy możemy zoptymalizować strategie reklamowe do kampanii na naszych stronach internetowych. Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych Google:https://support.google.com/analytics/answer/2954071?hl=de&ref_topic=2799375.

Jeśli za pomocą funkcji reklamowych Analytics łączymy dane osobowe z danymi nieosobowymi, które zostały zebrane za pomocą produktów reklamowych Google, dzieje się to wyłącznie wtedy, gdy użytkownik wcześniej wskazał nam w widoczny sposób na takie połączenie i wyraził na to zgodę (metoda Opt In). W przeciwnym wypadku dane takie nie są łączone.

2.3 Szpiegujące pliki cookie:

Aby pomyślnie przeprowadzić ukierunkowany retargeting, dokumentujemy informacje o ruchu użytkowników na niniejszej stronie. Najwyższym priorytetem jest dla nas przestrzeganie polityki prywatności obowiązującej w Niemczech.

Zgodnie z tymi przepisami na komputerze użytkownika w postaci małych plików tekstowych zapisujemy wyłącznie takie informacje, które są istotne dla usług reklamowych („cookie”). Nie zapisujemy żadnych informacji osobistych o użytkowniku jako osoby odwiedzającej nasz sklep.

Wszystkie dane, które gromadzimy o użytkownikach są całkowicie anonimowe, nie są wykorzystywane do innych celów ani przekazywane stronom trzecim.

Exclude me from Google Analytics tracking!

2.4 Integracja wtyczek społecznościowych

Integracja Facebooka

Na naszej stronie internetowej stosowane są tak zwane wtyczki społecznościowe („Wtyczki“) sieci społecznościowej Facebook, która obsługiwana jest przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Wtyczki oznaczone są logo Facebooka lub opisem „Wtyczka społecznościowa Facebooka” lub „Facebook Social Plugin“. Informacje o wtyczce Facebook i jej wyglądzie można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Po otworzeniu naszej strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Zawartość wtyczki Facebooka jest bezpośrednio przekazywana przeglądarce użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Facebook otrzymuje informacje, że przeglądarka użytkownika otworzyła odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie ma profilu na Facebooku lub aktualnie nie jest zalogowany na Facebooku. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera Facebooka w USA i tam przechowywane.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie bezpośrednio do konta użytkownika na Facebooku. Jeśli użytkownik aktywnie wykorzysta wtyczkę, np. naciskając przycisk „Lubię to” lub wpisze komentarz, ta informacja zostanie również przekazana bezpośrednio do serwera Facebooka i będzie tam przechowywana. Poza tym informacje są publikowane także na profilu użytkownika na Facebooku i wyświetlane znajomym użytkownika na Facebooku.

Cel i zakres gromadzenia danych i dalszego przetwarzania i wykorzystania danych przez Facebook oraz prawa użytkownika z tym związane oraz ustawienia opcji do ochrony prywatności znajdują się w polityce prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php

Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej bezpośrednio kontu użytkownika na Facebooku, należy przed odwiedzeniem naszej strony wylogować się z Facebooka. Można także całkowicie zapobiec ładowaniu wtyczki Facebooka za pomocą dodatków do przeglądarki, np. „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

Integracja Google+

Na naszej stronie internetowej stosowane są tak zwane wtyczki społecznościowe („Wtyczki“) sieci społecznościowej Google+, która obsługiwana jest przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Wtyczki można poznać np. po przyciskach z symbolem „+1” na białym lub kolorowym tle. Informacje o wtyczkach Google i ich wyglądzie można znaleźć tutaj: https://developers.google.com/+/plugins

Po otworzeniu naszej strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Zawartość wtyczki Google jest bezpośrednio przekazywana przeglądarce użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki integracji Google otrzymuje informacje, że przeglądarka użytkownika otworzyła odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie ma profilu na Google+ lub aktualnie nie jest zalogowany na Google+. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na Google+, Google może przypisać wizytę na naszej stronie do bezpośrednio do konta użytkownika na Google+. Jeśli użytkownik aktywnie wykorzysta wtyczkę, np. naciskając na przycisk „+1”, odpowiednie informacje zostaną przekazane bezpośrednio do serwera Google i będą tam przechowywane. Informacje będą również publikowane na koncie Google+ użytkownika i przedstawione kontaktom użytkownika.

Cel i zakres gromadzenia danych i dalszego przetwarzania i wykorzystania danych przez Facebooka oraz prawa użytkownika z tym związane oraz ustawienia opcji do ochrony prywatności znajdują się w polityce prywatności Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Jeśli użytkownik nie chce, aby Google przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej bezpośrednio kontu użytkownika na Google+, należy przed odwiedzeniem naszej strony wylogować się z Google+. Można także całkowicie zapobiec ładowaniu wtyczki Google za pomocą dodatków do przeglądarki, np. skrypt blokerem "NoScript" (http://noscript.net/).

Integracja Twittera

Na naszej stronie internetowej stosowane są tak zwane wtyczki społeczne („Wtyczki“) usługodawcy mikroblogowania, Twitter, które obsługiwane są przez firmę Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Wtyczki są oznaczone logiem Twittera na przykład w postaci niebieskiego „ptaka Twitter”. Informacje o wtyczce Twitter i jej wyglądzie można znaleźć tutaj: https://twitter.com/about/resources/buttons

Po otworzeniu naszej strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem Twitter. Zawartość wtyczki Twittera jest bezpośrednio przekazywana przeglądarce użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki integracji Twitter otrzymuje informacje, że przeglądarka użytkownika otworzyła odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie ma profilu na Twitterze lub aktualnie nie jest zalogowany na Twitterze. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera Twitter w USA i tam przechowywane.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na Twitterze, Twitter może przypisać wizytę na naszej stronie do bezpośrednio do konta użytkownika na Twitterze. Jeśli użytkownik aktywnie wykorzysta wtyczkę, np. naciskając przycisk „Tweetuj", odpowiednie informacje zostaną przekazane bezpośrednio do serwera Twitter i będą tam przechowywane. Informacje będą również publikowane na koncie Twitter użytkownika i przedstawione kontaktom użytkownika.

Cel i zakres gromadzenie danych i dalszego przetwarzania i wykorzystania danych przez Twitter oraz prawa użytkownika z tym związane oraz ustawienia opcji do ochrony prywatności znajdują się w polityce prywatności Twitter: https://twitter.com/privacy

Jeśli użytkownik nie chce, aby Twitter przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej bezpośrednio kontu użytkownika na Twitterze, należy przed odwiedzeniem naszej strony wylogować się z Twittera. Można także całkowicie zapobiec ładowaniu wtyczki Twittera za pomocą dodatków do przeglądarki, np. skrypt blokerem "NoScript" (http://noscript.net/).

Integracja Pinterestu

Na naszej stronie wbudowano wtyczki sieci społecznościowej Pitnerest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA). Wtyczkę Pinterest można rozpoznać po przycisku „Przypnij to” na naszej stronie. Jeśli użytkownik kliknie na przycisk Pinterestu „Przypnij to”, gdy jest zalogowany na koncie Pinterest, można powiązać treści naszej strony z profilem użytkownika na Pinterest. W ten sposób Pinterest może przyporządkować wizytę na naszych stronach do konta użytkownika. Poza tym Pinterest zapisuje dane po otworzeniu naszej strony internetowej, aby dostosować ofertę Pinterestu do użytkownika. Informujemy, że jako dostawca stron internetowych nie otrzymujemy informacji o zawartości przekazywanych danych oraz ich wykorzystaniu przez Pinterest. Więcej informacji o polityce prywatności Pinterestu znajduje się na:http://de.about.pinterest.com/privacy/

Jeśli użytkownik posiada konto Pinterest i nie chce, aby dane spoza Pinterestu zostały wykorzystane do indywidualnego dostosowania konta użytkownika, można zmienić preferencje personalizacji w ustawieniach konta na https://www.pinterest.com/join/?next=/settings/. Jeśli użytkownik nie posiada konta Pinterest lub jeśli nie chce, aby Pinterest dopasowywał dane także po wylogowaniu, można zrezygnować z tej opcji na https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data-other-websites.

----------------------------------------------------------------------------------------

Grafika i teksty wykorzystywane na naszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Każda publikacja lub inne wykorzystanie (np. media drukowane, strony internetowe itd.) bez naszej wyraźnej zgody lub udzielenia licencji jest zabronione.