Informacje prawne

Informacje prawne

 

Poniższe zawiadomienie stosuje się do wszystkich stron internetowych zarządzanych przez Zippo GmbH pod nazwą domeny zippo.pl (zwane łącznie „Strona Zippo”).

 

Strona Zippo prowadzona jest przez Zippo Gmbh, Groendahlscher Weg 87, 46446 Emmerich am Rhein w Niemczech (dalej zwana „Zippo”), w której to spółce zależnej wszystkie udziały posiada Zippo Manufacturing Company. Jest przeznaczona dla użytkowników z Polski.

 

Znak towarowy, nazwa handlowa, prawa autorskie

 

Znaki i nazwy używane na stronie Zippo, jak i wizerunki, teksty i projekty graficzne na niej udostępnione chronione są przez przepisy w zakresie praw autorskich, nazw handlowych i znaków towarowych obowiązujące w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie. Marka Zippo została założona w 1932 roku, kiedy to zastała wyprodukowana pierwsza zapalniczka Zippo. Dziś Zippo cieszy się światową renomą, którą przypisać można znacznym inwestycjom poczynionym przez Zippo Manufacturing Company w wysokiej jakości produkty i w ich promocję.

 

Za wyjątkiem użytku ściśle osobistego dla celów prywatnych, nie można stosować żadnych ozdób ani zmieniać marki zapalniczki Zippo ani żadnych innych produktów marki Zippo bez uprzedniej pisemnej zgody Zippo Manufacturing Company, która jest właścicielem pełni praw do w/w własności intelektualnej. Bez tej zgody nie można kopiować, zmieniać ani dystrybuować wizerunków, tekstów lub projektów graficznych umieszczonych na Stronie Zippo, ani wykorzystywać ich w jakikolwiek inny sposób. Każde działanie niezgodne z prawem nieuprawnionej zmiany lub wykorzystania praw własności intelektualnej Zippo Manufacturing Company spowoduje pociągnięcie do odpowiedzialności przy wykorzystaniu wszelkich możliwych środków prawnych.

 

Podrabiane zapalniczki Zippo wyglądają bardzo podobnie do oryginału: rozpoznanie różnicy przez konsumenta jest często trudne. Zakup na zippo.pl lub na innych stronach Zippo Manufacturing Company lub spółek z nią powiązanych, lub autoryzowanych sklepach zapewnia ochronę przeciwko takim podrabianym produktom.

 

Jeśli kupisz oryginalną zapalniczkę Zippo poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i spróbujesz importować ten produkt na terytorium tego Obszaru jako import równoległy, dopuścisz się naruszenia praw do znaku towarowego Zippo Manufacturing Company. Jako importer nielegalnie importowanych produktów narażasz się też na ryzyko odpowiedzialności cywilnoprawnej.

 

Aktualność informacji

 

Zippo zajmuje się treściami stron Zippo z najwyższą starannością i ma świadomość konieczności dokonywania regularnych aktualizacji informacji tam zawartych. Zippo nie może jednakże zagwarantować aktualności, poprawności, kompletności i jakości treści strony Zippo i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która mogłaby powstać pośrednio lub bezpośrednio na skutek korzystania ze strony Zippo.

 

Linki do innych stron

 

Strona Zippo może zawierać linki odsyłające do innych stron internetowych. Te linki zamieszczone są na stronie Zippo jedynie dla ułatwienia i dla zwiększenia przyjazności korzystania ze strony. Jednakże z uwagi na to, że Zippo nie ma wpływu na treść stron internetowych innych podmiotów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie treści, ani za szkody wynikające z korzystania z nich.

 

Dostępność produktów, usług i promocji

 

Produkty Zippo oferowane do sprzedaży na stronie Zippo i na stronach autoryzowanych internetowych sprzedawców detalicznych odzwierciedlają polityki marketingowe naszych menedżerów produktów z uwzględnieniem preferencji danego kraju lub regionu. To pewne ograniczenie dostępności stanowi część charakteru marki Zippo. Może się zdarzyć, że niektóre produkty, usługi lub promocje Zippo nie są wszędzie dostępne. W razie potrzeby, konsumenci mogą znaleźć informacje na temat dostępności produktów Zippo w ich rejonie w autoryzowanych sklepach specjalistycznych.

 

Zippo GmbH

Guido Heuvelmann, Managing Director