Kody z datą

Określanie wieku zapalniczki Zippo

Podobnie jak w przypadku większości przedmiotów kolekcjonerskich, data produkcji zapalniczki Zippo ma często wpływ na jej wartość. Cenne informacje znajdujące się na spodzie każdej wiatroodpornej zapalniczki Zippo mogą pomóc w określeniu daty jej produkcji. Począwszy od połowy lat 50. na spodzie każdej wyprodukowanej zapalniczki Zippo wytłaczano kod daty. Pierwotnie czynność ta wykonywana była na potrzeby kontroli jakości. Od tego czasu kod daty stał się nieocenionym źródłem informacji dla kolekcjonerów Zippo. Większość zapalniczek wyprodukowanych w latach 1933-1957 można rozpoznać po stylu i modelu oraz oznaczeniach patentu lub zgłoszenia patentowego.

Pojawienie się wyrazu „Zippo” w wytłoczeniu na spodzie zapalniczki stanowi kolejną podpowiedź podczas określania jej wieku. W tym przypadku dokonano trzech przedstawionych poniżej znaczących zmian. Od roku 1933 do połowy lat 50. wyraz Zippo wytłaczany był wielkimi literami. Opracowany pod koniec lat 40. logotyp Zippo umieszczono w wytłoczeniu na spodzie zapalniczki około roku 1955. Pod koniec lat 70. logo zostało przeprojektowane. W roku 1980 zostało ono zawarte w wytłoczeniu na spodzie.

Historia logo Zippo

Kody dat

To, co początkowo założyciel Zippo George G. Blaisdell wykorzystał do prowadzenia kontroli jakości, jest teraz marzeniem kolekcjonerów. W celu zidentyfikowania ewentualnej powtarzalności w dowolnej partii zapalniczek Zippo zwróconych do naprawy, na spodzie każdej z nich umieszcza się kod zawierający szereg oznaczeń. Począwszy od lat 50. oznaczenia te umożliwiając precyzyjne określenie wieku większości zapalniczek Zippo.

Obecny system kodowania daty

Obecny system kodowania daty posługuje się literą oraz dwucyfrową liczbą, za pomocą których można zidentyfikować miesiąc i rok produkcji.

  • Litery od A do L odpowiadają kolejnym miesiącom (A to styczeń, B to luty itd.)
  • Dwie cyfry oznaczają natomiast rok produkcji – 14 oznacza rok 2014

Kody identyfikacyjne w standardowych zapalniczkach Zippo

Kody identyfikacyjne w wąskich zapalniczkach Zippo

Słynna na całym świecie gwarancja

Słynna na całym świecie gwarancja pana Blaisdella, której hasło to „Będzie działać albo naprawimy ją bezpłatnie™” w dalszym ciągu obejmuje dziś każdą kieszonkową wiatroodporną zapalniczkę Zippo.

Jeśli Twoja zapalniczka Zippo będzie wymagać naprawy, odwiedź naszą stronę zgłaszania napraw, gdzie otrzymasz stosowne instrukcje.

Niech Twoja zapalniczka zawsze działa jak nowa