Zamówienie i wysyłka

ZAMÓWIENIA / ANULACJE

Aby złożyć zamówienie online, konieczny jest aktywny adres e-mail.

 Zamówienia składane w Zippo są natychmiast przetwarzane. Dlatego późniejsze zmiany i anulacje nie mogą być uwzględnione.

 Osoby zarejestrowane na Zippo.de jako klienci mogą sprawdzać status zamówienia po zalogowaniu się na konto. Hasło i dane logowania należy traktować jako poufne. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszystkie czynności przeprowadzane na koncie i zgadzają się bezzwłocznie poinformować nas o wszelkim nieuprawnionym wykorzystaniu konta klienta. Nie odpowiadamy za straty poniesione z powodu wykorzystania konta klienta i hasła przez nieupoważnione osoby.

PRODUKTY INDYWIDUALNE

W przypadku samodzielnego tworzenia produktu Zippo na niniejszej stronie, całkowitą odpowiedzialność za zdjęcia i inne materiały graficzne, które przekazywane są firmie Zippo w celu umieszczenia ich na produkcie Zippo, ponosi użytkownik. Wszystkie zdjęcia i inne materiały graficzne, które tworzone są przez naszych klientów lub przekazywane firmie Zippo w celu umieszczenia ich na indywidualnym produkcie są weryfikowane przez Zippo. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na nasze warunki handlowe, projekty zostaną odrzucone. Zarejestrowani użytkownicy otrzymają wiadomość o odrzuconym zleceniu na adres e-mail, który został podany podczas składania zlecenia. Jeśli zlecenie z indywidualnym motywem obejmuje także benzynę do zapalniczek, butan, kamienie do zapalniczek i knoty, całe zamówienie zostanie anulowane. Jeśli zamówienie obejmuje także inne produkty Zippo, produkty te zostaną wysłane niezależnie od anulacji produktu z indywidualnym motywem. Podatek VAT, koszty wysyłki i koszty realizacji należą się wyłącznie za produkty, które zostały wysłane. Więcej informacji znajduje się w warunkach handlowych Zippo.

PRODUKTY Z INDYWIDUALNYM MOTYWEM WYSYŁANE SĄ W OKRESIE OD 10 DO 15 DNI ROBOCZYCH. 

Produkty standardowe, które zostały zamówione razem z produktem z indywidualnym motywem zostaną wysłane dopiero wtedy, gdy produkt z indywidualnym motywem będzie gotowy do wysyłki. Produkty z indywidualnym motywem (zaprojektowane lub wygrawerowane przez użytkownika) nie podlegają zwrotowi, jeśli nie zostały uznane przez Zippo za wadliwe. Dlatego prosimy ostrożnie sprawdzić końcowy efekt w kroku 4 tworzenia projektu. Jeśli podczas wysyłki indywidualnego produktu powstaną błędy po stronie Zippo, po otrzymaniu produktu z indywidualnym motywem zostanie wypłacone odszkodowanie.

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

W niektórych przypadkach wymagamy telefonicznego potwierdzenia zamówienia od użytkownika, aby zabezpieczyć użytkowników przed oszustwami. W tym przypadku prosimy bezzwłocznie o telefon w celu terminowego wykonania zlecenia.

WYSYŁKA I EDYCJA

Kompletne zamówienia wysyłane są zgodnie z naszymi wytycznymi dotyczącymi usług wymienionymi poniżej. Zamówienia są kompletne, gdy dojdzie do autoryzacji karty kredytowej i adres wysyłki zostanie potwierdzony. Poza tym Zippo zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień w przypadku podejrzenia oszustwa. Zamówienia, które nie są kompletne, zostaną anulowane i klient zostanie o tym poinformowany.
Możemy wysłać także różne przedmioty na oddzielne adresy. Zamówienia, które mają zostać wysłane na oddzielne adresy, należy składać osobno. Koszty wysyłki i realizacji ponoszone są osobno dla każdego adresu dostawy.