Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(W przypadku chęci odstąpienia od umowy prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i wysłanie go do nas.)

 

Do

Yusen Logistics Deutschland GmbH
Retoure zippo.de
Marseiller Str. 14 - 16
47229 Duisburg

Niemcy

Telefax +49 (0) 2822 600 650

E-mail shop@zippo.de

 

Niniejszym odstępuję (odstępujemy) (*) od zawartego przeze mnie/przez nas (*) umowy kupna następujących

Towarów (*)/świadczenia następujących usług (*)

Zamówionych dnia (*)/otrzymanych dnia (*)

Imię i nazwisko użytkownika/użytkowników

Adres użytkownika/użytkowników

Podpis użytkownika/użytkowników (wyłącznie w przypadku informacji na papierze)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić