GRATIS: Do 31/03 odbierz parę okularów przeciwsłonecznych z kodem: FREESUN3 dla każdego zamówienia powyżej 20€.
Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz zrezygnować z umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem).
Do
Zippo GmbH
Powrót zippo.pl
Groendahlscher way 87
46446 Emmerich nad Renem
Niemcy
Faks +49 (0)2822 600 650
E-mail

Ja/my (*) niniejszym odwołuję/odwołuję (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*).

towary (*)/świadczenie następującej usługi (*)

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

Nazwa konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)

Data
(*) Niepotrzebne skreślić."