DARMOWA wysyłka na każde zamówienie powyżej 300 Zł!

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz zrezygnować z umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem).
Do
Zippo GmbH
Powrót zippo.pl
Groendahlscher way 87
46446 Emmerich nad Renem
Niemcy
Faks +49 (0)2822 600 650
E-mail

Ja/my (*) niniejszym odwołuję/odwołuję (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*).
towary (*)/świadczenie następującej usługi (*)
Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
Nazwa konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)

Data
(*) Niepotrzebne skreślić."

Wycofane towary prosimy przesyłać wyłącznie na następujący adres:

Yusen Logistics Co Zippo Retoure
Halle M
Marseiller Str. 14-16
47229 Duisburg
Niemcy