GRATIS: Do 31/03 odbierz parę okularów przeciwsłonecznych z kodem: FREESUN3 dla każdego zamówienia powyżej 95zł.

Polityka prywatności

 

Administratorem danych osobowych jest:

Zippo GmbH

Hohenzollernstraße 11-13

40211 Düsseldorf

Niemcy

E-mail

 

Witamy w naszym sklepie internetowym. Ochrona sfery prywatnej użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania danych użytkowników.

 

1. DANE DOSTĘPOWE I HOSTING

Nasze strony internetowe można odwiedzać bez konieczności podawania swoich danych. Przy każdym otwieraniu strony internetowej serwer www automatycznie zapisuje jedynie tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera np. nazwę wywołanego pliku, adres IP użytkownika, datę i godzinę wywołania, przesłaną ilość danych oraz operatora wysyłającego zapytanie (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Te dane dostępowe są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezawaryjnego działania strony oraz optymalizacji naszej oferty. W ten sposób dbamy o nasze przeważające uzasadnione interesy dotyczące prawidłowej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Wszystkie dane dostępowe są usuwane najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty użytkownika na stronie.

 

HOSTING

Usługi w zakresie hostingu i prezentacji strony internetowej są częściowo realizowane przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania na nasze zlecenie. Jeżeli w ramach niniejszej polityki prywatności nie opisano inaczej, wszystkie dane dostępowe oraz wszystkie dane gromadzone w przewidzianych do tego celu formularzach znajdujących się na tej stronie internetowej, są przetwarzane na ich serwerach. W razie pytań dotyczących naszych usługodawców oraz podstaw naszej współpracy z nimi prosimy o kontakt pod danymi kontaktowymi opisanymi w niniejszej polityce prywatności.

 

2. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU REALIZACJI UMOWY, NAWIĄZANIA KONTAKTU I UTWORZENIA KONTA KLIENTA

Gromadzimy dane osobowe, gdy zostaną nam one dobrowolnie udostępnione w ramach zamówienia lub przy nawiązywaniu kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub pocztę elektroniczną). Pola obowiązkowe są odpowiednio oznakowane, gdyż w takich przypadkach dane są nam bezwzględnie potrzebne w celu realizacji umowy lub obsługi kontaktu z użytkownikiem i bez ich podania realizacja zamówienia jest niemożliwa. To samo zastrzeżenie dotyczy nawiązania kontaktu. Z poszczególnych formularzy do wprowadzania danych wynika, jakie dane są gromadzone. Udostępnione przez użytkowników dane wykorzystujemy do realizacji umów i obsługi zapytań zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, decydując się na utworzenie konta klienta, wówczas wykorzystujemy jego dane w celu utworzenia konta klienta. Pozostałe informacje na temat sposobu przetwarzania danych użytkowników, w szczególności dotyczących przekazywania ich naszym usługodawcom w celu obsługi zamówień, płatności i wysyłki, podano w dalszych rozdziałach niniejszej polityki prywatności. Po zrealizowaniu umowy lub usunięciu konta klienta dalsze przetwarzanie danych użytkownika zostanie ograniczone, a po upływie terminów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym dane zostaną usunięte zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO, o ile użytkownik nie wyraził jednoznacznej zgody na dalsze wykorzystanie jego danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO lub zastrzeżemy sobie wykraczające poza ten zakres wykorzystanie danych, które jest dozwolone ustawowo i o którym informujemy w niniejszej polityce prywatności. Usunięcie konta klienta możliwe jest w każdej chwili i może nastąpić poprzez przesłanie informacji za pomocą opisanej w niniejszej polityce prywatności możliwości kontaktu lub przy użyciu przewidzianej do tego celu funkcji na koncie klienta.

 

3. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU REALIZACJI UMOWY

W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO przekazujemy dane użytkowników do firm wysyłkowych obsługujących dostawę, o ile jest to niezbędne w celu dostawy zamówionych towarów.

 

4. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU OBSŁUGI PŁATNOŚCI

W ramach obsługi płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z następującymi partnerami: Shopify Pay, PayPal, Sofort, Amazon Pay.

 

4.1 PRZETWARZANIE DANYCH W CELU OBSŁUGI TRANSAKCJI

W zależności od wybranej metody płatności dane niezbędne do obsługi transakcji płatniczej przekazujemy wybranemu dostawcy usług płatniczych, o ile jest to niezbędne w celu obsługi płatności. Służy to realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO. Dostawcy usług płatniczych częściowo gromadzą dane niezbędne do obsługi płatności samodzielnie, np. na swojej własnej stronie internetowej lub poprzez rozwiązania techniczne w procesie składania zamówienia. W tym zakresie obowiązuje polityka prywatności określonego dostawcy usług płatniczych. W razie pytań dotyczących naszych partnerów w zakresie obsługi płatności oraz podstaw naszej współpracy z nimi prosimy o kontakt pod danymi kontaktowymi opisanymi w niniejszej polityce prywatności.

 

4.2 PRZETWARZANIE DANYCH W CELU ZAPOBIEGANIA OSZUSTWOM I OPTYMALIZACJI NASZYCH PROCESÓW PŁATNICZYCH

W razie potrzeby przekazujemy naszym usługodawcom (patrz poprzedni akapit) dodatkowe dane, które wykorzystują oni razem z danymi niezbędnymi do obsługi płatności jako podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatniczych (np. wystawianie faktur, obsługa kwestionowanych płatności, wsparcie księgowości). Zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO służy to zachowaniu naszych przeważających w ramach rozważenia interesów uzasadnionych interesów dotyczących zabezpieczenia przed oszustwami lub wydajnego zarządzania płatnościami.

 

WYSYŁKA PRÓŚB O OCENĘ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ

Jeżeli w trakcie składania zamówienia lub później użytkownik udzielił nam wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, wówczas wykorzystujemy jego adres e-mail w celu wysłania prośby o ocenę zamówienia w prowadzonym przez nas systemie ocen. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, wysyłając wiadomość na dane kontaktowe opisane w niniejszej polityce prywatności lub przez przeznaczony do tego celu link w prośbie o ocenę.

Prośby o ocenę mogą być także wysyłane prze naszych usługodawców w ramach przetwarzania na nasze zlecenie. W razie pytań dotyczących naszych usługodawców oraz podstaw naszej współpracy z nimi prosimy o kontakt pod danymi kontaktowymi opisanymi w niniejszej polityce prywatności.

 

5. PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

INFORMACJE OGÓLNE

Aby uatrakcyjnić wygląd naszej witryny internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, stosujemy na naszych stronach różne technologie, w tym tak zwane pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane w urządzeniu użytkownika. Niektóre używane przez nas pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają w komputerze użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie).

Wykorzystujemy takie technologie, które są bezwzględnie konieczne do działania określonych funkcji na naszej stronie internetowej (np. funkcja koszyka). Technologie te służą do gromadzenia i przetwarzania takich danych, jak adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej (np. informacje dotyczące zawartości koszyka). W ten sposób dbamy o nasze przeważające uzasadnione interesy dotyczące zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Stosujemy ponadto technologie służące do spełnienia zobowiązań prawnych, jakimi jesteśmy objęci (np. aby móc potwierdzić posiadanie zgód na przetwarzanie danych osobowych użytkowników) oraz do analizy internetowej i marketingu internetowego. Więcej informacji na ten temat włącznie z właściwą podstawą prawną dla przetwarzania danych podano w dalszych rozdziałach niniejszej polityki prywatności.

Ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce można znaleźć pod następującymi linkami: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]

 

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie technologii zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, może on w każdej chwili odwołać swoją zgodę, wysyłając wiadomość na dane kontaktowe opisane w niniejszej polityce prywatności lub

 

6. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIE I PODOBNYCH TECHNOLOGII W CELU ANALIZY INTERNETOWEJ I DO CELÓW REKLAMOWYCH

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, wówczas stosujemy na naszej stronie internetowej opisane poniżej pliki cookie i podobne technologie podmiotów zewnętrznych. Po ustaniu celu i zakończeniu stosowania przez nas określonej technologii gromadzone w związku z tym dane są usuwane. Zgodę można w każdym momencie odwołać ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na temat możliwości odwołania zgody podano w rozdziale „Pliki cookie i podobne technologie”. Więcej informacji włącznie z podstawą naszej współpracy z poszczególnymi usługodawcami podano przy poszczególnych technologiach. W razie pytań dotyczących usługodawców oraz podstaw naszej współpracy z nimi prosimy o kontakt pod danymi kontaktowymi opisanymi w niniejszej polityce prywatności.

 

6.1 STOSOWANIE USŁUG GOOGLE

Korzystamy z opisanych poniżej technologii firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Gromadzone automatycznie przez technologie Google informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam zapisywane. W przypadku USA nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Nasza współpraca opiera się na klauzulach ochronnych dotyczących danych standardowych Komisji Europejskiej. Jeżeli za pomocą technologii Google pozyskiwany jest adres IP użytkownika, wówczas przed jego zapisaniem na serwerach firmy Google jest on skracany w drodze aktywacji funkcji anonimizacji adresu IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google i tam skracany. Jeżeli w przypadku poszczególnych technologii nie podano inaczej, przetwarzanie danych następuje na podstawie zawartego dla określonej technologii porozumienia między podmiotami odpowiedzialnymi zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych przez Google podano w polityce prywatności Google [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

 

GOOGLE ANALYTICS

W celu analizy internetowej narzędzie Google Analytics automatycznie gromadzi i zapisuje dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej). Na podstawie tych danych tworzone są profile użytkowników z użyciem pseudonimów. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Zasadniczo adres IP użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Przetwarzanie danych następuje na podstawie porozumienia o przetwarzaniu na zlecenie przez Google.

 

GOOGLE ADS

Do celów reklamowych w wynikach wyszukiwania Google oraz na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych w przypadku wizyty na naszej stronie internetowej stosowany jest tzw. plik cookie remarketingu Google, który – poprzez gromadzenie i przetwarzanie danych (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej) oraz za pomocą pseudonimizowanego pliku cookie-ID i na podstawie odwiedzanych przez użytkownika stron – umożliwia automatyczne prezentowanie reklam związanych z zainteresowaniami użytkownika. Wykraczające poza ten zakres przetwarzanie danych odbywa się jedynie wówczas, gdy użytkownik aktywuje ustawienie „Reklama spersonalizowana” na swoim koncie Google. Jeżeli w takim przypadku w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej użytkownik jest zalogowany w Google, wówczas Google wykorzystuje jego dane razem z danymi Google Analytics w celu tworzenia i definiowania list grup docelowych na potrzeby remarketingu obejmującego różne urządzenia.

 

MAPY GOOGLE

W celu wizualnej prezentacji informacji geograficznych Mapy Google gromadzą dane dotyczące korzystania przez użytkownika z funkcji map, w szczególności adres IP oraz dane lokalizacji. Dane te są przekazywane do firmy Google, a następnie przetwarzane przez Google. Nie mamy wpływu na to przetwarzanie danych.

 

WTYCZKI YOUTUBE WIDEO

W celu umieszczania treści podmiotów zewnętrznych poprzez wtyczkę YouTube wideo w stosowanym przez nas rozszerzonym trybie ochrony danych gromadzone są dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce), przekazywane do Google, a następnie przetwarzane przez Google, tylko wówczas, gdy użytkownik odtworzy film.

 

6.2 STOSOWANIE USŁUG MICROSOFT W CELU ANALIZY INTERNETOWEJ I DO CELÓW REKLAMOWYCH

Stosujemy opisane poniżej technologie firmy Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irlandia („Microsoft”). Przetwarzanie danych następuje na podstawie porozumienia między podmiotami odpowiedzialnymi zgodnie z art. 26 RODO. Gromadzone automatycznie przez technologie Microsoft informacje dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA i tam zapisywane. W przypadku USA nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Nasza współpraca opiera się na klauzulach ochronnych dotyczących danych standardowych Komisji Europejskiej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Microsoft podano w polityce prywatności Microsoft [https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement].

 

MICROSOFT ADVERTISING

Do celów reklamowych w wynikach wyszukiwania Bing, Yahoo i MSN oraz na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych w przypadku wizyty na naszej stronie internetowej stosowany jest tzw. plik cookie remarketingu Microsoft Advertising, który – poprzez gromadzenie i przetwarzanie danych (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej) oraz za pomocą pseudonimizowanego pliku cookie-ID i na podstawie odwiedzanych przez użytkownika stron – umożliwia automatyczne prezentowanie reklam związanych z zainteresowaniami użytkownika.

 

6.3 STOSOWANIE USŁUG FACEBOOKA

STOSOWANIE PIKSELA FACEBOOKA

Stosujemy piksel Facebooka w ramach opisanych poniżej technologii firmy Facebook Ireland Ltd [https://de-de.facebook.com/facebookdublin/]., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Piksel Facebooka automatycznie gromadzi i zapisuje dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej na podstawie zdefiniowanych przez nas wydarzeń, jak na przykład wizyta na stronie internetowej lub zapisanie się do newslettera). Na podstawie tych danych tworzone są profile użytkowników z użyciem pseudonimów. W tym celu podczas wizyty na naszej stronie internetowej piksel Facebooka automatycznie umieszcza plik cookie, który umożliwia automatyczne ponowne rozpoznawanie przeglądarki użytkownika podczas wizyty na innej stronie internetowej za pomocą pseudonimizowanego pliku cookie-ID. Facebook łączy te informacje z innymi danymi z konta użytkownika na Facebooku i wykorzystuje je w celu sporządzania raportów dotyczących aktywności użytkownika na stronach internetowych oraz w celu realizacji innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych, w szczególności spersonalizowanych i opartych na grupach reklam. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Facebooka i otrzymujemy jedynie statystyki sporządzone na podstawie piksela Facebooka.

Gromadzone automatycznie przez technologie Facebooka informacje dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam zapisywane. W przypadku USA nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Nasza współpraca opiera się na klauzulach ochronnych dotyczących danych standardowych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych następuje na podstawie porozumienia między podmiotami odpowiedzialnymi zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych przez Facebooka podano w polityce prywatności Facebooka [https://de-de.facebook.com/policy.php].

 

7. INTEGRACJA TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE

W celu wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i ewentualnych zgromadzonych ocen oraz oferowania produktów Trusted Shops dla kupujących po złożeniu zamówienia na tej stronie internetowej umieszczony jest znak Trusted Shops Trustbadge.

W ten sposób dbamy o nasze przeważające uzasadnione interesy dotyczące optymalnej sprzedaży w celu umożliwienia bezpiecznych zakupów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Znak Trustbadge i związane z nim usługi są ofertą firmy Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. Znak Trustbadge jest udostępniany w ramach przetwarzania na zlecenie przez usługodawcę CDN (Content Delivery Network). Firma Trusted Shops GmbH współpracuje także z usługodawcami z USA. Odpowiedni poziom ochrony danych jest zapewniony. Więcej informacji na temat ochrony danych Trusted Shops GmbH podano tutaj [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz].

Po wywołaniu znaku Trustbadge serwer www automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera także adres IP użytkownika, datę i godzinę wywołania, przesłaną ilość danych oraz operatora wysyłającego zapytanie (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Poszczególne dane dostępowe są zapisywane w bazie danych zabezpieczeń w celu analizy incydentów związanych z bezpieczeństwem. Pliki dziennika są automatycznie usuwane najpóźniej po 90 dniach od ich utworzenia.

Dodatkowe dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops GmbH, jeżeli użytkownik po zakończeniu zamówienia zdecyduje się na korzystanie z produktów Trusted Shops lub zarejestrował się w celu korzystania z nich. Porozumienie umowne zostaje zawarte między użytkownikiem a Trusted Shops. W tym celu następuje automatyczne gromadzenie danych osobowych na podstawie danych zamówienia. Na podstawie neutralnego parametru, jakim jest adres e-mail szyfrowany za pomocą kryptologicznej funkcji skrótu, następuje automatyczne sprawdzenie, czy użytkownik jest już zarejestrowany jako kupujący w celu korzystania z produktu. Przed przekazaniem adres e-mail jest przekształcany na wartość zahaszowaną, uniemożliwiającą rozszyfrowanie przez Trusted Shops. Po sprawdzeniu pod kątem zgodności parametr jest automatycznie usuwany.

Jest to niezbędne w celu ochrony naszych przeważających uzasadnionych interesów oraz przeważających uzasadnionych interesów Trusted Shops dotyczących dbania o ochronę kupującego każdorazowo powiązaną z konkretnym zamówieniem oraz usług ocen związanych z transakcją zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Pozostałe szczegóły, także dotyczące sprzeciwu, podano w polityce prywatności Trusted Shops zalinkowanej w znaku Trustbadge.

 

8. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

8.1 WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM

Na naszej stronie internetowej stosujemy wtyczki mediów społecznościowych. Są one umieszczone na stronie jedynie jako linki HTML, w związku z czym przy otwieraniu naszej strony internetowej nie powstaje połączenie z serwerami określonego serwisu. Po kliknięciu na jeden z przycisków zostanie otwarta strona internetowa określonego serwisu społecznościowego w nowym oknie przeglądarki użytkownika. Tam możliwe jest np. kliknięcie na przycisk Lubię to lub Udostępnij.

 

8.2 NASZE PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE, PINTEREST

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO wobec określonego operatora serwisu społecznościowego, wówczas podczas wizyty na naszych profilach w wymienionych powyżej serwisach społecznościowych jego dane są automatycznie gromadzone i zapisywane do celów badań rynkowych i w celach reklamowych. Na podstawie tych danych sporządzane są profile użytkowników z użyciem pseudonimów. Mogą one być wykorzystywane np. do wyświetlania w ramach platform lub poza nimi ogłoszeń reklamowych, które mogą odpowiadać zainteresowaniom użytkownika. Z reguły w tym celu stosowane są pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania i wykorzystania danych przez określonego operatora serwisu społecznościowego oraz dane kontaktowe, a także prawa użytkownika i możliwości ustawień w celu ochrony sfery prywatnej podano w podlinkowanej polityce prywatności każdego z operatorów. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, prosimy o kontakt z nami.

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/] jest ofertą firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland”). Gromadzone automatycznie przez firmę Facebook Ireland informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z naszego profilu na Facebooku są z reguły przekazywane na serwer firmy Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam zapisywane. W przypadku USA nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Nasza współpraca opiera się na klauzulach ochronnych dotyczących danych standardowych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych w ramach wizyty na profilu w serwisie Facebook następuje na podstawie porozumienia między podmiotami odpowiedzialnymi zgodnie z art. 26 RODO. Pozostałe informacje (informacje dotyczące danych Insights) podano tutaj [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Twitter [https://twitter.com/de/privacy] jest ofertą firmy Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia („Twitter”). Gromadzone automatycznie przez Twittera informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z naszego profilu na Twitterze są z reguły przekazywane na serwer firmy Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA i tam zapisywane. W przypadku USA nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Nasza współpraca opiera się na klauzulach ochronnych dotyczących danych standardowych Komisji Europejskiej.

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] jest ofertą firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland”). Gromadzone automatycznie przez firmę Facebook Ireland informacje dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z naszego profilu na Instagramie są z reguły przesyłane na serwer firmy Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam zapisywane. W przypadku USA nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Nasza współpraca opiera się na klauzulach ochronnych dotyczących danych standardowych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych w ramach wizyty na profilu w serwisie Instagram następuje na podstawie porozumienia między podmiotami odpowiedzialnymi zgodnie z art. 26 RODO. Pozostałe informacje (informacje dotyczące danych Insights) podano tutaj [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=de] jest ofertą firmy Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Gromadzone automatycznie przez Google informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z naszego kanału w serwisie YouTube są z reguły przesyłane na serwer firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam zapisywane. W przypadku USA nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Nasza współpraca opiera się na klauzulach ochronnych dotyczących danych standardowych Komisji Europejskiej.

Pinterest [https://about.pinterest.com/de/privacy-policy] jest ofertą firmy Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia („Pinterest”). Gromadzone automatycznie przez Pinterest informacje dotyczące korzystania prze użytkownika z naszego profilu w serwisie Pinterest są z reguły przekazywane na serwer firmy Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA i tam zapisywane. W przypadku USA nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Nasza współpraca opiera się na klauzulach ochronnych dotyczących danych standardowych Komisji Europejskiej.

 

9. DANE KONTAKTOWE I PRAWA UŻYTKOWNIKA

Jako osobie, której dane dotyczą, użytkownikowi przysługują następujące prawa:

* zgodnie z art. 15 RODO prawo do zażądania informacji w opisanym tam zakresie o przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkownika;

* zgodnie z art. 16 RODO prawo do zażądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia zapisanych u nas danych osobowych użytkownika;

* zgodnie z art. 17 RODO prawo do zażądania usunięcia zapisanych u nas danych osobowych użytkownika, o ile nie jest konieczne dalsze przetwarzanie * w celu realizacji prawa do swobodnego wyrażania poglądów i informacji;

* w celu realizacji zobowiązania prawnego;

* z powodu interesu publicznego lub

* w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

* zgodnie z art. 18 RODO prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika, o ile * kwestionuje on prawidłowość danych;

* przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik odmawia ich usunięcia;

* dane nie są nam już potrzebne, jednak użytkownik potrzebuje ich w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub

* zgodnie z art. 21 RODO użytkownik złożył sprzeciw wobec przetwarzania danych;

* zgodnie z art. 20 RODO prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które użytkownik nam udostępnił, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do zażądania przekazania danych innemu administratorowi;

* zgodnie z art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zazwyczaj można zwrócić się w tym celu do organu nadzorczego w swoim miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub siedzibie naszego przedsiębiorstwa.

W razie pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania danych osobowych użytkownika, w celu uzyskania informacji, dokonania korekty, ograniczenia lub usunięcia danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych prosimy o bezpośredni kontakt z nami poprzez dane kontaktowe podane w stopce.

 

Inspektor ochrony danych:

Hohenzollernstraße 11-13

40211 Düsseldorf

Niemcy

E-mail

 

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli w celu zachowania przeważających w ramach rozważenia interesów uzasadnionych interesów przetwarzamy dane osobowe zgodnie z powyższym opisem, użytkownik może sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie następuje w celach marketingu bezpośredniego, użytkownik może w każdej chwili skorzystać z tego prawa zgodnie z powyższą informacją. Jeżeli przetwarzanie następuje w innych celach, wówczas użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wyłącznie w razie istnienia przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

W razie skorzystania z prawa sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Nie dotyczy to przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego. Wówczas dane osobowe użytkownika nie będą przez nas dłużej przetwarzane w tym celu.