GRATIS: Do 31/03 odbierz parę okularów przeciwsłonecznych z kodem: FREESUN3 dla każdego zamówienia powyżej 20€.

Pouczenie o odstąpieniu
Klienci mają prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.


Pouczenie o odstąpieniu
Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dnia od dnia, w którym Klient lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wzięli towary w posiadanie.
 W celu skorzystania z prawa do odstąpienia Klient musi powiadomić nas (Zippo GmbH, Groendahlscher Weg 87, 46446 Emmerich, Niemcy, tel.: +49(0)2822 7134 100, fax: +49(0)2822 600 650) za pomocą wyraźnego wyjaśnienia (np. listownie, telefaksem lub e-mailem: shop.de@zippo.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Klient może użyć w tym celu przykładowego formularza odstąpienia od umowy, który nie jest jednak obowiązkowy.
Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy powiadomić nas o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem wyznaczonego terminu.


Skutki odstąpienia
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy niezwłocznie zwrócimy wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym wszelkie koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Klienta innego sposobu dostawy niż oferowana przez nas najtańsza dostawa standardowa), najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu uzyskania zwrotu kosztów wykorzystamy tę samą metodę płatności, która została użyta do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z Klientem; w żadnym przypadku Klient nie zostanie obciążony żadnymi opłatami za zwrot kosztów. Możemy odmówić zwrotu kosztów do momentu, aż otrzymamy towary lub Klient prześle nam dowód wysyłki towarów, w zależności od tego, który termin jest wcześniejszy.
Klient jest zobowiązany do niezwłocznego – w każdym razie najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia nas o odstąpieniu od umowy – odesłania lub przekazania towarów do nas lub na adres Yusen Logistics Deutschland GmbH Halle M Marseiller Str. 14-16, 47229 Duisburg, Germany. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, Klient musi odesłać do nas towary przed upływem 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Klient pokrywa koszty ewentualnej utraty wartości towaru jedynie wówczas, gdy utrata wartości wynika z posługiwania z towarem, które nie było konieczne w celu sprawdzenia jego właściwości, cech i sposobu działania.


Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących umów:
• umowy dostawy towarów, które nie były prefabrykowane i o których produkcji decyduje indywidualny wybór lub ustalenia Klienta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb Klienta.