TYLKO PRZEZ KRÓTKI CZAS: 40% zniżki w ramach Indian Summer Sale!

Ze względu na bezpieczeństwo naszych konsumentów i pracowników oraz personelu ratunkowego udostępniamy te karty charakterystyki, zawierające informacje o właściwościach i procedurach bezpiecznego obchodzenia się z produktami Zippo lub pracy z nimi.