DARMOWA wysyłka na każde zamówienie powyżej 300 Zł!

Sprzedaż Na Internetowych Portalach Aukcyjnych

Wytyczne przedsiębiorstwa Zippo Manufacturing Company dotyczące sprzedaży na portalach aukcyjnych

Przedsiębiorstwo Zippo Manufacturing Company (ZMC) regularnie nadzoruje internetowe portale aukcyjne, na których sprzedawane są jego produkty, i posiada kompetencje prawne pozwalające na zablokowanie sprzedaży produktów w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach w następujących trzech przypadkach:

  • sprzedaż podrobionych produktów; lub sprzedaż produktów, które nie pochodzą od ZMC, pod nazwą „ZIPPO” lub inną marką ZMC, lub używanie nazwy bądź marki, które brzmią bardzo podobnie do Zippo;
  • sprzedaż zapalniczek wyprodukowanych przez producentów będących stronami trzecimi, którzy zarejestrowali wzór zapalniczki Zippo odpornej na podmuchy wiatru; lub
  • sprzedaż zapalniczek Zippo, które zostały ozdobione bez pisemnej zgody ZMC;

Każda z wyżej wymienionych czynności sprzedającego służących celom komercyjnym stanowi w wielu państwach naruszenie prawa do znaku towarowego zgodnie z prawem amerykańskim i może skutkować podjęciem przez przedsiębiorstwo ZMC działań mających na celu obronę jego praw ustawowych.

Każde z wyżej wymienionych naruszeń może prowadzić do wprowadzenia w błąd konsumentów, jakoby rzeczone produkty były dopuszczone do użytku, zatwierdzone lub miały jakikolwiek inny związek z Zippo Manufacturing Company. Ponieważ wielu klientów Zippo jest kolekcjonerami, ZMC musi również wykonywać ich prawa określone w ustawach dotyczących znaków towarowych oraz mające na celu ochronę konsumentów/kolekcjonerów, którzy mają uzasadniony interes w tym, aby zakupione przez nich produkty były oryginalnymi produktami Zippo, również pod względem formy i dekoracji.

Poniżej przedstawione są bardziej szczegółowe wyjaśnienia każdego z trzech wyżej wymienionych powodów uzasadniających podjęcie kroków prawnych.

 

I. PRZEDSIĘBIORSTWO I JEGO PRAWA DO ZNAKÓW TOWAROWYCH

ZMC, producent światowej klasy zapalniczek, które są sprzedawane pod marką ZIPPO, posiada liczne znaki towarowe zarejestrowane pod marką ZIPPO.

ZMC traktuje również bardzo specyficzną formę swojej zapalniczki, która jest odporna na podmuchy wiatru i posiada charakterystycznie wygiętą w łuk górną część korpusu, jako markę i objęła ją ochroną poprzez rejestrację znaku towarowego w USA oraz w wielu innych krajach.

Przedsiębiorstwo ZMC zostało założone w 1932 roku w Stanach Zjednoczonych i od tamtej pory nieprzerwanie używa marki ZIPPO. ZMC od wielu lat prowadzi aktywną sprzedaż zapalniczek marki ZIPPO i innych produktów chronionych prawami do znaków towarowych w USA i ponad 160 innych krajach, jak również odsprzedaje te produkty w USA i na całym świecie. Zapalniczka odporna na podmuchy wiatru marki Zippo jest nazywana ikoną wzornictwa XX wieku, a marka Zippo należy do najbardziej znanych marek na świecie.

 II. KOMPETENCJE PRAWNE DO ZAKAZYWANIA SPRZEDAŻY

1. Sprzedaż podrobionych produktów; niewłaściwe wykorzystywanie znaków towarowych i praw autorskich Zippo. Znaki towarowe są wykorzystywanew celu identyfikacji towarów i usług oraz ich odróżniania od innych produktów. Do znaków towarowych Zippo należą słynna marka ZIPPO w różnych wzorach i formatach oraz inne nazwy i marki, np. forma zapalniczki Zippo odpornej na podmuchy wiatru oraz logo płomienia, które są używane jako marki w celu identyfikacji zapalniczek i innych towarów jako pochodzących od ZMC. Nieuprawnione wykorzystywanie marki, która zasadniczo jest identyczna z marką zarejestrowaną zgodnie z prawem dla tego rodzaju towarów lub której nie da się odróżnić od przedmiotowej marki pod istotnymi względami w celu identyfikacji produktów, które nie pochodzą od ZMC, stanowi fałszerstwo. Fałszerstwo stanowi poważne naruszenie prawa znaków towarowych i może skutkować również konsekwencjami karnymi.

Umieszczanie linka do strony internetowej Zippo lub komponowanie bądź wykorzystywanie zdjęć, znaków towarowych, wzorów lub tekstów, które znajdują się na stronie internetowej Zippo, bez wyraźnej pisemnej zgody ZMC również stanowi naruszenie prawa autorskiego i praw ZMC do znaków towarowych.

„Keyword spamming” to kolejny przykład niewłaściwego wykorzystywania znaków towarowych. Keyword spamming jest techniką optymalizacji działania wyszukiwarek, która wykorzystuje – często jako metatag – markę/znak towarowy innego produktu w celu przekierowania klientów do własnej oferty produktów, i również stanowi naruszenie praw właściciela marki.

2. Sprzedaż zapalniczek innych marek, które mają formę zapalniczki Zippo odpornej na podmuchy wiatru.

Jak zostało już wspomniane, przedsiębiorstwo ZMC dokonało zarówno w USA, jak i w wielu innych państwach rejestracji marki, która chroni bardzo specyficzną formę zapalniczki odpornej na podmuchy wiatru z charakterystycznie wygiętą w łuk górną częścią korpusu („Shape Mark”), która nie jest ograniczona do określonej wielkości.

ZMC występuje przeciwko produktom, które posiadają formę zasadniczo identyczną z formą chronioną znakiem „Shape Mark”, łącznie z charakterystycznie wygiętą w łuk górną częścią korpusu.

3. Nieuprawnione modyfikowanie, ozdabianie lub grawerowanie zapalniczek Zippo oraz sprzedaż zapalniczek Zippo, które zostały wygrawerowane, ozdobione lub w inny sposób zmodyfikowane bez zgody ZMC, narusza prawa ZMC do znaków towarowych. W szczególności modyfikowanie, ozdabianie, grawerowanie lub sprzedaż zapalniczek Zippo z wykorzystaniem zdjęć i wzorów, które nie zostały zatwierdzone przez Zippo, narusza w sposób bezpośredni prawa do znaków towarowych Zippo. Przedmiotowe prawa do znaków towarowych narusza również wykorzystywanie nazwy ZIPPO i słynnej, zarejestrowanej formy zapalniczki Zippo w wykazach udostępnianych na internetowych portalach aukcyjnych, łącznie z portalami, które autoryzują bądź zatwierdzają oferowane produkty lub są w inny sposób powiązane z ZMC. W rzeczywistości jest jednak inaczej. Nieuprawniona zmiana dekoracji zapalniczki Zippo odpornej na podmuchy wiatru skutkuje tym, że zapalniczka przestaje być wyrobem oryginalnym.

Ponadto ozdabianie zapalniczek Zippo obrazami i wzorami, które nie zostały zatwierdzone przez ZMC, może zaszkodzić reputacji marki ZIPPO, która od blisko osiemdziesięciu lat jest postrzegana jako amerykańska ikona. Marka Zippo jest kojarzona z obrazami, które ZMC wybiera według własnego uznania i umieszcza na zapalniczkach. ZMC gwarantuje swoim klientom oraz licznym kolekcjonerom zapalniczek Zippo odpornych na wiatr integralność i autentyczność wzoru i dekoracji umieszczonych na zapalniczce Zippo odpornej na podmuchy wiatru.

Na skutek jednej z powyższych przyczyn ZMC będzie żądać od komercyjnego sprzedawcy rzeczonych produktów niezwłocznego przerwania i zaniechania wszystkich tego rodzaju czynności. Jeżeli sprzedawca nie spełni żądania ZMC, przedsiębiorstwo ZMC podejmie wszystkie odpowiednie środki prawne w celu wyegzekwowania przysługujących mu praw ustawowych.